Amaçlarımız

1

Vizyonumuz:

PROFUNDO Sports Management dürüstlük, karşılıklı güven ve şeffaflık değerleriyle, beklentileri ve fırsatları önceden sezebilen ve tehditleri fırsatlara dönüştürebilen, denetim alanında tümüyle net, açık, objektif olarak çözümler getiren bir kurumdur.

2

Amacımız:

Misyonumuz, değişim ve yenilikleri takip ederek topluma duyarlı bir kuruluş olmaktır.

3

Değerlerimiz:

DÜRÜSTLÜK VE MESLEKİ ETİK
Kurumumuz dürüstlük ve mesleki etik değerlerle yönetilir.

OBJEKTİFLİK VE ŞEFFAFLIK
Kurumumuz objektiflik ve şeffaflık değerlerinin bilinciyle denetim alanında hizmet verir.

YASALARA SAYGI, İŞ ÇEVRESİNE UYUM
Kurumumuz denetim hizmetlerini yasalara uygun olarak yerine getirir. Ayrıca, resmi, tüzel ve özel iş çevreleri ile uyumlu bir diyalog içindedir.

YETERLİLİK
Kurumumuz, uzmanlaşmış danışman ve uygulamacıları, ortakları ve bilgili çalışanları ile en uygun, verimli ve yüksek kaliteli iş yapabilme yeterliliğine sahiptir.

4

Hizmetlerimiz:

- Genel sporcu danışma hizmetleri
- Kariyer planlamasi
- Sporcuyu kulüplerle iletişime geçirme ve görüsmelerde aracılık
- Sporcunun spor yaşantısı dışındaki sosyal yaşantısı ve resmi kurumlar ile iletişimi
konusunda destek
- Sporcunun hukuki soruları ve problemleri konusunda danışma hizmetleri ve bu konuda
destek
- Sporcunun kulüpler ile yapacağı kontratlarda danışma hizmetleri

5

Kültürümüz:

Şirket kültürümüz
Yeniliğe ve değişime açıklık,
Esneklik,
Şeffaflık,
Gerçekçilik
Riski üstlenebilme ve yönetebilme
değerleri üzerine kurulmuştur.

Künye